Partneři

Konferenci PM days CZ bychom nemohli uspořádat bez podpory našich partnerů.

Hlavní partneři

inzagi je konzultačně technologická společnost zaměřená na využívání informačních technologií pro podporu podnikání firem z různých oborů. Specializujeme se na implementace systémů pro řízení projektů a projektového portfolia na platformě Microsoft. Pro automatizaci procesů těžíme z dlouholetých zkušeností s technologiemi Microsoft, mezi které patří zejména online služby Microsoft Project, SharePoint, Teams, Power BI, Flow, Power Apps a další. Pro specifické oblasti máme připravená vlastní řešení, která reflektují nejlepší praxi při řízení projektového portfolia. U každého zákazníka se snažíme pochopit jeho klíčové potřeby a navrhnout vhodnou kombinaci nástrojů Microsoft. Potřeby sledujeme na třech úrovních – produktivita jednotlivce, produktivita týmu a produktivita organizace. Díky tomuto přístupu jsme schopni vytvářet ucelená řešení, která zvyšují výkonnost a přispívají k digitální transformaci našich zákazníků.

ApuTime je technologický startup, který se orientuje na klienty z B2B trhu. Naši specialisté nejprve pomohou zmapovat firemní procesy a následně zavedou do praxe software ApuTime. Tento software pak pomocí umělé inteligence (A.I.) automaticky naplánuje procesní aktivity firmy tak, aby byly co nejefektivněji využity dostupné lidské zdroje. Práce probíhá v logické posloupnosti dle priorit a návaznosti na další pracovní činnosti.
Díky aplikaci má management k dispozici reálně stanovené termíny nejbližšího možného dodání všech zakázek, a to i v případě, že dojde k neočekávaným změnám. ApuTime okamžitě nalezne další nejlepší možnou variantu. Pro manažery je přínosem také vizualizace zakázek, kontrola jejich aktuálního stavu a dostupný přehled o aktivitách vybraného zaměstnance. Protože navíc vše funguje prostřednictvím A.I., odpadá uživatelům aplikace rozhodovací paralýza a stres - nemusí přemýšlet nad tím, který úkol musí splnit dříve. Ušetřený čas pak pozitivně ovlivní firemní kulturu a celkově pomůže podpořit image firmy jak na trhu práce, tak i na trhu spotřebitelském.

Odborní partneři

Komora projektových manažerů je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob zabývajícím se projektovým řízením. Cílem komory je budování odborného zázemí projektového řízení v ČR (nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli), na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení, a rovněž tak i rozšíření povědomí o projektovém řízení a kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství. Neméně důležitými cíli komory je také sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery a spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

Česká komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice. Pro profesionály v projektovém managementu pořádá přednášky, besedy u kulatého školu, neformální networkingové akce a svým členům nabízí i odborné poradenství a pomoc s přípravou na vybrané certifikace.

Pro zlepšení našich služeb používáme soubory cookies, prosím, udělte nám souhlas s jejich používáním.

Souhlasím