W2: Úhel pohledu - jak naložit s chybou nebo překážkou?

čtvrtek 14. 11. 2019, 9:00 – 11:00

K3

Workshop

Chyba – výhoda či nevýhoda a jak s ní nakládat? Co s překážkou, která na první pohled nejde překročit? Cílem workshopu je nahlédnout na chyby z jiné perspektivy a použít je jako odrazový můstek pro překonání budoucích překážek. Účastníci získají možnost pohlédnout na „neúspěch“ z jiné strany. To jim pomůže k překonání pracovních i osobních výzev. Aktivity budou postaveny na principech zážitkové pedagogiky, která je pro mě hybatelem sebezkušenostního růstu. Účastníci se také seznámí se základy skupinové dynamiky, která se výrazně promítá do chodu celého týmu a ovlivňuje veškeré děje v něm. To vnímám jako nedílnou součást soft skills každého projektového manažera. Těším se na Vás!

Pro koho je workshop určen:

  • Workshop je určen pro všechny, kteří si chtějí užít trochu zábavy a zároveň se něco dozvědět. Není třeba se bát větší fyzické aktivity. 

Co s sebou:

  • S sebou nic nepotřebujete, stačí, když přijdete s dobrou náladou.

Účastí na workshopu si rozšíříte kompetence:

 

Lenka Kubínová

Pracuji jako pedagog volného času a věnuji se dětem, dospívajícím i dospělým. Mám ráda svoji práci – baví mě pracovat s lidmi a velmi ráda lektoruji programy, které posilují kolektivní vztahy. Jsem otevřena celoživotnímu učení a neustálému sebevzdělávání, nejčastěji v podobě prožitkových a sebezkušenostních kurzů. Poslední dvouletý kurz, kterého jsem se účastnila, se týkal prevence sociálně patologických jevů, ale svojí značnou částí byl zaměřen na osobnostní rozvoj a velmi mě v této oblasti obohatil. Cítím se šťastná vždy, když mohu být v přírodě. Kromě přírody si ráda udělám čas na kulturu, kamarády a rodinu. Důležitou součástí mého života je smích. Mým cílem je žít naplno.