W3: Prezentační design a jak na minimalismus

čtvrtek 14. 11. 2019, 9:00 – 11:00

K2

Workshop

Dnešní doba je čím dál tím více vizuální. Typický posluchač už není připraven ani ochoten hltat prezentace, které překypují textem a množstvím údajů na každém prezentačním slajdu. Designová čistota, jasnost a pochopitelnost prezentací hrají v současnosti prim. Podíváme se na to, jak udělat první kroky k minimalistickým slajdům, moderně vypadajícím powerpoinotvým prezentacím, a jak zajistit, že si posluchači při pohledu na plátno nebudou chtít ukousnout nohu.

Pro koho je workshop určen:

  • Projekťáci všeho druhu, ideálně ti, kteří prezentují

Co s sebou:

  • Notebook

Účastí na workshopu si rozšíříte kompetence:

Komunikační dovednosti Vyjednávání

Ondřej Staněk

Konzultant prezentačních dovedností, prezentačního designu a komunikace. Pomáhá firmám, které chtějí prezentovat své produkty a služby efektivněji, školí obchodníky v oblasti rozpoznávání emočních signálů, lži a klamu z mimických pohybů a řeči těla. Poskytuje své služby řečníkům vystupujícím na mezinárodních a tuzemských konferencích.

Jednatel společnosti Staněk Consulting s.r.o., která se specializuje na tvorbu  designových prezentací a prezentačních šablon pro nadnárodní společnosti i jednotlivce a vedení specializovaných školení.

Formou konzultací a školení pro start-upy spolupracuje s agenturou CzechInvest a s inkubátory Laboratoř Nadace Vodafone a IdeaSTART. Působí jako mentor v síti Impact Hub. Pravidelně zasedá v odborných porotách hodnotících nové a inovativní projekty.
Studentům vysokých škol předává své znalosti formou přednášek pro studentské kluby, přednáší také rétoriku a její přesah do současnosti na Vysoké škole Chemicko-technologické v Praze v rámci vlastního předmětu.

Při práci se svými klienty se opírá o behaviorální psychologii, prvky gamifikace a využívá nejnovějších vědeckých poznatků předních výzkumníků v oblasti sociologie.