W3: Simulační workshop IPMA 4.1

středa 13. 11. 2019, 14:00 – 16:00

K3

Workshop

Otestujte své měkké dovednosti simulaci! IPMA ČR připravuje zásadní inovaci certifikačního procesu projektových manažerů. V roce 2020 zavede novou formu zkoušky – simulační workshop, který bude primárně testovat vaše měkké dovednosti. Jako účastníci PM Days máte unikátní příležitost si takový workshop nanečisto vyzkoušet. V týmu 3 – 6 účastníků dostanete společné úkoly, které budete muset vyřešit. Čeká vás atraktivní případová studie, spousta komunikace, prezentace sponzorovi a týmová spolupráce.

 

Pro koho je workshop určen?

  • Projektové manažerky a manažery s alespoň tříletou praxí v řízení projektů

Účastí na workshopu si rozšíříte kompetence:

Jiří Krátký

Jiří žije projektovým řízením. Je hlavním autorem zkušebních testů certifikace podle IPMA Individual Competence Baseline verze 4, jako předseda Certifikační rady usiluje o to, aby certifikát od IPMA byl pomyslným “řidičským průkazem” projektového manažera, osvědčujícím jak znalosti, tak praktické dovednosti držitelů pro praxi. Jiří je spolumajitelem společnosti PM Consulting, zabývá se poradenstvím a rozvojem projektových manažerů s využitím simulačních her. Je autorem prvního českého on-line vzdělávacího programu na téma projektového řízení na www.seduo.cz a spoluautorem tří knih o projektovém řízení.